Onderstaand enige willekeurige praktijkcases in het kader van Organisatie Ontwikkeling.

Organisatiescan groeibedrijf in wereldmarkt

Sterk groeiend bedrijf met drie private aandeelhouders. Succesvol in een niche van opkomende markten. Internationale oriëntatie. Door sterke groei staat er veel druk op (de opbouw) van de interne organisatie. Succes kan valkuil worden. MP heeft opdracht aangenomen voor organisatiescan, oftewel ‘luisteren, proeven, ruiken, rondlopen, inlezen, inventariseren, analyseren en concluderen. Totale situatie in kaart gebracht, aanbevelingen gedaan, nieuwe wenselijke structuren besproken met de aandeelhouders, vastgesteld en urgentie en timetabel voor uitvoering bepaald. Met goede MP vinger aan de pols hebben de aandeelhouders de belangrijkste implementaties zelf verder doorgevoerd.

Implementatie ICT bij Projectorganisatie

Middelgroot familiebedrijf in Zuid-Nederland. Er was noodzaak tot vernieuwing van de ondernemingssoftware. MP had regierol als projectbegeleider bij softwarekeuze en bij aansluitende implementatie. Veel aandacht besteed aan eisen/wensenpakket in relatie tot ondernemingsstructuur en –processen. Nieuw MIS (Management Informatie Systeem) geïntroduceerd. Onderneming heeft belangrijke stap voorwaarts kunnen zetten.

Managementbegeleiding bij 1e levensfase kenniscentrum Agrarische sector

Actieve agrarische ondernemers met gespecialiseerde kennis van teelt– en kweek van bepaalde agrarische producten. Focus op vermarkten van deze kennis in Nederland en Europa. Oprichting nieuwe B.V., MP betrokken als algemeen managementadviseur. Gezamenlijk lijnen uitgezet, structuren aangebracht en mensen aangetrokken. De onderneming staat inmiddels stevig op haar benen en is een der marktleiders in haar vakgebied.

Retail en Bedrijven Investerings Zones (BIZ-wet)

Plaats van handeling: gemeente met ca. 50.000 inwoners. Bestuurlijke slagkracht is doorgaans niet de sterkte bij plaatselijke retailprojecten. Meeliften van niet-betalers (‘free-ride’) is vaak een probleem. Dat betekent onvoldoende samenwerking, actie en uitstraling. Per saldo te weinig 2m omzet op de vloer. MP initieert en coördineert ‘samenwerkingsproject’ en oprichting Ondernemersfonds in kader BIZ-wetgeving. Denk aan opbouwen passende structuren, alle hiermee samenhangende inhoudelijke- en emotionele problematiek, liaison ondernemers/ lokale overheid, concrete resultaatbewaking.

Begeleiding B2B Groothandel naar volgende fase

Groeiende onderneming met leidende positie in niches van hun markt. de beide aandeelhouders/directeuren zochten klankboard en leidsman om qua organisatieontwikkeling en marktpositionering door te groeien naar volgende fase. Organisatie in brede zin op sterkte brengen maar onderdeel uit van de opdracht. Doel is mede om beide directeuren meer te ontlasten van operationele taken en meer vrij te spelen voor managementtaken. Belangrijk voor de continuiteit. Opdracht is begin 2017 gestart en loopt in 2018 nog volop door. 

Organisatieinrichting groeiend en succesvol familiebedrijf

Succesvolle internationaal opererende handelsonderneming in energiedragers in het westen van het land. De DGA heeft de wens om transformatie in te zetten waardoor hij na implementatie daarvan meer ‘aan het bedrijf kan werken, dan ‘in het bedrijf’. Totale project heeft zo’n 3,5 jaar in beslag genomen en is in 2017 afgerond. Na uitvoering van een uitgebreide bedrijfsscan zijn de conclusies en aanbevelingen omgezet in een plan van aanpak. D.m.v. Executive Search vanuit MP, o.a. het management team versterkt met nieuwe operationeel- en commercieel managers. Nieuwe communicatie- en overlegstructuren in positie gebracht. Externe algemeen directeur aangesteld en de overgang tussen DGA en nieuwe man begeleid.  

Bedrijfsscan gespecialiseerd transportbedrijf

Aandeelhouders van prima lopend familiebedrijf oriënteren zich op de toekomst. Waarborgen van continuïteit, verhogen waarde bedrijf en ‘verkoopklaar maken’ zijn aan de orde. MP heeft de organisatiescan uitgevoerd en de sterktes en zwaktes en de mogelijke toekomstscenario’s in beeld gebracht. Alle aandeelhouders vervullen ook operationele rollen in het bedrijf. Onafhankelijke visie helpt de betrokkenen om ratio, emotie en individueel belang goed te scheiden. Gemaakte keuzes worden nu onder begeleiding van MP omgezet in praktische uitvoering. Opdracht is nog niet afgerond.

Praktijkcases 

organisatie ontwikkeling

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'