Onderstaand een aantal willekeurige praktijkcases binnen het thema (Personal) Coaching.

 

Sparringpartner DGA

Directeur-eigenaar van klein groeiend dienstverlenend bedrijf. Veel drive, ambitie en ideeën voor verdere groei en uitbouw nieuw bedrijf in interessante markten. Heeft behoefte aan sparringpartner/vertrouwensman om zichzelf verder te ontwikkelen, met name op het vlak van leiderschapskwaliteiten. MP begeleiding krijgt z’n beslag door middel van begeleiding specifieke projecten en cases, maar ook door regelmatige reflectie op basis van persoonlijk functioneren. Natuurlijk samenspel tussen rollen als persoonlijk- en zakelijk adviseur.

Personal Coaching mede-eigenaar

Familiebedrijf met drie aandeelhouders. Vader + zoon en een ‘derde van buiten’. Begeleiding door MP op verzoek van alle aandeelhouders, in de vorm van coaching van het ‘niet familielid’. Aandacht geschonken aan o.a. persoonlijke positionering, specifiek gedrag en vaardigheden en de omgang met ‘krachten en machten’ in een familieomgeving. De gecoachte heeft een belangrijke slag kunnen maken en is nu een veel volwaardiger en geaccepteerder medeaandeelhouder.

Coaching startende ondernemer

Startend bedrijf in dienstverlening. Ondernemers hebben interessant concept bedacht voor brede uitrol in Nederland. Hebben zelf te weinig ervaring met alle aspecten die bij zo’n brede uitrol komen kijken. MP betrokken bij aanscherpen en nader uitwerken businessplan. Advisering m.b.t. fasering, financiering etc. Elke twee weken overleg over de stand van zaken mede naar aanleiding van de afspraken die bij de vorige sessie zijn gemaakt. Een typisch voorbeeld van hele pragmatische- en brede ondersteuning van startende ondernemers. Project loopt in 2018.

Coaching van manager tot directeur

Succesvol internationaal werkend bedrijf in een nichemarkt. Algemene advisering en persoonlijke coaching van twee MT-leden. De terugtredende directeur was decennia lang het boegbeeld. De beide MT-leden (commercie & techniek) gaan samen directievoering overnemen. Een vloeiende overgang naar markt en medewerkers is cruciaal! Management Partners begeleidt beide managers op dit traject, zodat continuïteit en imago gewaarborgd zijn.

Personal Coaching bij herorientatie loopbaan

Vijftiger met prima CV en internationale ervaring zit niet lekker in z’n vel. Heeft na diverse internationale banen op managementniveau de stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap. Is er in de praktijk van de afgelopen vier jaar achter gekomen dat hij wel ondernemend en ervaren is, maar onvoldoende ondernemer. Zoekt nieuw spoor voor het vervolg op z’n carriere. Heeft daarbij duidelijk behoefte aan reflectie, sparring en advies. MP Partner ondersteund op basis van Personal Coaching. Loopt in 2018. 

Praktijkcases 

(Personal) coaching

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'