Onderstaand enige willekeurige praktijkcases in het kader van Assessment.

Nieuw perspectief d.m.v. Outplacement

Middelgroot familiebedrijf in het westen van Nederland. Medewerker zit op strategische plek in de commerciële organisatie. Al 22 jaar in dienst bij het bedrijf. Leiding ontevreden over functioneren. Medewerker vervult z’n rol al jaren niet meer met plezier. Jarenlange status-quo zonder aanpak/oplossing. MP ingeschakeld. Gesprekken gevoerd en situatie in kaart gebracht. In goede samenspraak maatwerk Outplacementtraject gestart. Zorgvuldige keuzes gemaakt v.w.b. commitment medewerker, facilitering door werkgever en wijze van interne communicatie. Thuisfront betrokken in proces. Angst voor verlies baan kunnen laten omslaan in ruimte voor nieuwe kansen. Na vier maanden had medewerker nieuwe passende baan binnen dezelfde branche.

Assesment interne kandidaat Technisch Installatiebedrijf

Groeiend installatiebedrijfbedrijf. Bedrijf heeft op de serviceafdeling een nieuw gecreëerde functie vacant voor Service Coördinator. Directie wil een bekwame servicemonteur de kans geven om de functie te gaan vervullen, maar heeft onvoldoende zicht op zijn leidinggevende capaciteiten. MP krijgt opdracht voor een Assessment Center specifiek gericht op deze situatie en functie. MP heeft de opdrachtgever niet alleen een uitvoerige rapportage kunnen geven van de persoon in kwestie, maar heeft ook gericht advies gegeven over de beste wijze van ‘ingroei’ in de nieuwe functie. Directie heeft het advies integraal overgenomen. Kandidaat krijgt een Personal Coachingprogramma aangeboden met name gericht op leiderschapsvaardigheden.

Assessment in het kader van MP Searchprocedure

MP heeft centrale rol bij search, aanstelling en in positie brengen van nieuwe Commercieel Directeur bij middelgroot handelsbedrijf. De MP procedure verloopt via traditionele- en netwerk search alsmede via headhunting. In de eindfase zijn twee eindkandidaten onderworpen aan een uitgebreid MP assessement center. Dit ter ondersteuning van de finale gesprekken met deze kandidaten en de finale keuze. Bij het assessement was een tweede MP Partner betrokken.

Assesment kandidaten exportbedrijf

Grote exporteur van groente en fruit. MP vervult een vaste rol bij aanname, beoordeling en (uit)plaatsing van staf– en commerciële medewerkers. Enerzijds door het afnemen van Assessment centers waarin kandidaten, geheel toegesneden op functie en bedrijf, worden getest en beoordeeld op persoonlijkheid en capaciteiten, anderzijds d.m.v. headhunting van nieuwe kandidaten. Voor deze relatie doet MP ook outplacementtrajecten.

praktijkcases 

asseSsmentS

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'