Interim management

ManAgement Partners

Naast het vervullen van ondersteunende en adviserende rollen vanuit een positie buiten de betreffende onderneming, kan MP ook worden ingeschakeld voor het tijdelijk vervullen van interim rollen binnen een organisatie. over het algemeen betreft het dan directie en/of management functies. Op basis van de specifieke achtergrond, de urgentie en de daarbij passende mate van interim management kan door MP bepaald worden welke MP Partner zich in voldoende mate kan vrijmaken voor de betreffende opdracht.

MP Flex Finance Partner

Handelsbedrijf in het zuiden van Nederland met meerdere vestigingen. De DGA beschikt over onvoldoende managementinforamatie. Zowel m.b.t. budettering als inzicht in de cijfers op vestigingsniveau is er nog veel te winnen. Ondernemers hebben de specifieke kennis niet in huis om zelf deze slag te maken. MP Partner is sinds aantal maanden betrokken als Flex Finance Partner. Heeft budgettering nieuw opgezet en de ondernemers hebben inmiddels veel meer inzicht m.b.t. de resultaten van de verschillende vestigingen. Er kunnen meer gefundeerde besluiten worden genomen. Ook het ‘up en running’ houden van een liquiditeitsprognose maakt onderdeel uit van de nieuwe set-up voor de management informatie. MP Partner is nog steeds betrokken op basis van het Flex Finance Partner concept.    

Interim management algemeen

Over het algemeen vervullen de MP Partners rollen als onafhankelijk adviseur van ondernemingen en ondernemers. Echter, het komt voor dat van de ene op de andere dag bij een onderneming behoefte ontstaat aan de tijdelijke invulling van managementrollen. Alle MP Partners hebben ruime praktijkervaring met het, vanuit een rol als Algemeen Directeur of Financieel Directeur runnen van ondernemingen. Geheel afhankelijk van de specifieke situatie aan de kant van de opdrachtgever en de beschikbare tijd bij de MP Partners, gezien lopende opdrachten, kunnen interim management- en directierollen vervult worden.

Interim management

ManAgement Partners

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'