Corporate Finance 

Mangement Partners

Fusie, overname, management buy-out en bedrijfsopvolging zijn ingewikkelde, lange en intensieve processen. Het is zeer wenselijk om bij deze processen een extern adviseur in te schakelen die meer kan dan adviseren alleen. Management Partners heeft een zeer ruime ervaring in het begeleiden, adviseren én voeren van de centrale regie bij deze processen. Naast de strategische-, en financiële begeleiding besteed Management Partners, zeker bij familiebedrijven en binnen het MKB, veel aandacht aan aspecten zoals de nieuwe positie van een verkopende ondernemer, emotionele zaken, personeel, cultuur en communicatie.

Uw bedrijf verkopen?

Speelt u al langer met de gedachte dat de tijd mogelijk rijp is om te gaan werken aan de verkoop van uw bedrijf, maar weet u niet wat het juiste moment is en hoe dit aan te pakken? Het belangrijkste advies is dat u er niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Er gaat bijna altijd een proces van ‘verkoopklaar’ maken aan vooraf en vanaf het moment dat overnamepartners gezocht worden duurt zo’n proces, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, gauw nog een tot enkele jaren.  Is het u nog niet helder waarom u daarvoor externe begeleiding zou moeten inschakelen? Leg dan gerust de basis van uw casus eens aan ons voor. Zonder kosten of verplichting gaan wij graag het gesprek met u aan om samen te beoordelen of en hoe wij u als ondernemer van dienst zouden kunnen zijn. Het verplicht u tot niets. 

Nadere info kan worden ingewonnen bij MP Partner Wim van den Noort,
Mail: [email protected]
Tel: 06-22246236

Financieel

Alles wat er in een onderneming gebeurt komt uiteindelijk in de cijfers tot uitdrukking. Op basis van kennis en ervaring, zowel nationaal als internationaal, is MP gewend het financiële aspect nimmer uit het oog te verliezen. Het gaat ons niet zozeer om de historie maar juist wel om het heden en de toekomst.

Na een eerste oriëntatie kunnen wij een uitstekende klankbordfunctie vervullen en goede, winstgenererende aanbevelingen doen en deze op pragmatische en effectieve wijze (met de onderneming) ook implementeren.

Flex Finance Partner

MP is een professioneel en allround organisatieadvieskantoor. Al bijna 30 jaar ondersteunen de MP Partners ondernemingen bij hun bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling in de ruimste zin. Minder bekend is dat MP u ook de mogelijkheid biedt om op permanente basis heel flexibel over specifieke financiële expertise te beschikken. Met name middelgrote MKB bedrijven hebben door omvang, belang en complexiteit wel degelijk permanent de behoefte aan extra financiële deskundigheid, maar hebben met hun administrateur of boekhouder niet de benodigde kennis in huis. Het aanstellen van een Financial Controller is qua werkzaamheden en kosten een niet haalbare stap.

MP’s Flex Finance Partner biedt uitkomst. MP Partner Albert Phaff is één van de partners die uitvoering geeft aan dit concept. We bespreken met u op welke deelgebieden uw MP Flex Finance Partner additionele ondersteuning gaat leveren en met welke omvang in uren per week. Op basis van de behoefte wordt dan een Basis, Plus of Premium abonnement afgesproken. En natuurlijk is dat zeer flexibel ingericht, toegespitst op uw situatie en met een opzegtermijn van, in alle gevallen, niet meer dan twee weken. Niet alleen op aspecten als bijvoorbeeld managementrapportages, liquiditeitsbegrotingen, fiscale- en juridische zaken kan hands-on expertise worden ingebracht. Ook advisering en coaching van de eigen financieel medewerker kan spelenderwijs door uw MP Flex Finance Partner worden meegenomen in dit concept.

Herkent u de situatie? Wel behoefte aan meer kennis, sturing en management informatie, maar geen passende oplossing? Bel ons gerust voor het maken van een kosteloze kennismakingsafspraak! 

Businessplanning
Bij een strategische heroriëntatie geeft een externe partij als Management Partners nieuwe invalshoeken en levert daarbij een solide basis voor succes. Management Partners is goed in staat om de strategie te vertalen naar een goed businessplan met de daarbij behorende financiële onderbouwing.
Upgrading administratieve systemen

Door haar ervaring is Management Partners goed in staat om de feitelijke administratieve organisatie binnen een onderneming te inventariseren en in kaart te brengen, waarbij zeker ook de bijbehorende risico’s niet onbenoemd zullen blijven. In het vervolgtraject zal uw MP Partner veel aandacht besteden aan de factor ‘mens’, want zij zijn in de praktijk degenen die op effectieve- en efficiencte wijze moeten omgaan met de in positie gebrachte administratieve systemen.

Financiering
Er zijn meerdere redenen die aanleiding kunnen zijn voor financieel advies, zoals uitbreiding, groei, investeringen of gewoon een derde eens laten kijken naar de bestaande financieringsstructuur in relatie tot heden en toekomst. Wij kennen de markt en de mogelijkheden, reden waarom wij het proces van financieringsaanvraag en offertebeoordeling graag met de ondernemer ingaan.
Management informatie
Alle benodigde managementinformatie is vaak binnen de organisatie aanwezig; lastig is vaak de vorm, de frequentie en de kwaliteit van die informatie. Management Partners kan uitstekende ondersteuning geven bij het bepalen en het vormgeven van de noodzakelijke managementinformatie om goed inzicht te houden op de bedrijfsprocessen en resultaatontwikkelingen.

Corporate Finance 

ManAgement Partners

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'