organisatie ontwikkeling 

ManAgement Partners

Het begeleiden en adviseren van ondernemers en ondernemingen bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie, mag gezien worden als een kerncompetentie van Management Partners.

Deze ondersteuning en advisering bij organisatieontwikkeling kan op vele zeer verschillende manieren plaatsvinden, geheel afhankelijk van behoefte, problematiek en ontwikkelingsfase van de onderneming.
Puur als indicatie een aantal aandachtsgebieden waarop ondersteuning kan worden geboden.

  • Doorlichting, advisering en hulp bij implementatie van organisatieaanpassingen
  • Business Quick Scan
  • Verandermanagement
  • Begeleiding bij fusie, samenwerking en reorganisatie
  • Strategie- en beleidsontwikkeling, opzetten Businessplan, SWOT-analyse
  • Introductie zelfsturende teams (empowerment)
  • Aanpak functionering-/beoordelinggesprekken/medewerkerdossiers
  • Professionalisering taakafbakening/procesafwikkeling
  • Opzet en begeleiding effectieve interne communicatie- en overlegstructuur.
Verandermanagement
Verandermanagement ook wel ‘management-of-change’ is een zware tak van sport. De wens of noodzaak tot reorganiseren of veranderen stuit regelmatig op veel weerstand simpelweg omdat gewoontes en eigenbelang conflicteren met veranderingen. De ‘bottom-up’ aanpak van Management Partners maakt de veranderingen tot eigenbelang waardoor de nieuwe situatie niet gefrustreerd maar verwelkomd wordt. Hoewel een reorganisatie of verandering altijd wel de nodige voeten in de aarde zal hebben, kunt u met onze brede en diepe ervaring in deze materie, verrassingen voorkomen.
Integratie na fusie of overname
Management Partners heeft de nodige fusies, overnames en MBI’s begeleid. Vandaar dat wij uit ervaring kunnen stellen dat de handtekeningen in de directiekamer géén garantie zijn voor succes. Bewezen is dat het merendeel van de fusies en acquisities door het slecht anticiperen op ‘cultuurverschillen’ en onderhuidse belangenconflicten per saldo niet de gewenste meerwaarde oplevert. Management Partners begeleidt het integratieproces van sluimerend conflict naar succesvolle consensus.
Strategie en beleidsontwikkeling
Bij ontwikkeling van een nieuwe visie of strategie is subjectiviteit in de beeldvorming een reële bedreiging. Het betrekken van een externe partij zoals Management Partners, brengt nieuwe invalshoeken, objectiveert het beeld door scherpe analyses, en levert op deze manier een solide basis voor succes. Strategische analyse en begeleiding bij de implementatie mag gezien worden als de kermcompetentie van Management Partners. Het is absoluut maatwerk en begin vaak met een (quick) business scan.
Management Informatie Systemen
Het benoemen van Key Performance Indicators (KPI’s) en kritische succesfactoren is de eenvoudigste stap bij het invoeren van managementsystemen. Succesvolle implementatie blijkt een vaak terugkerende bottleneck. Management Partners begeleidt u bij het volledige proces van samenstelling tot en met de implementatie.

Door de ‘down-to-earth’ benadering van Management Partners wordt het opgezette management dashboard geen theoretisch hoogstandje maar een zeer praktische en effectieve management tool.

Empowerment medewerkers
Gebleken is dat in de ’traditionele’ organisatie veel persoonlijk talent en potentieel onbenut blijft. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van de onderneming en veelal de motivatie van de medewerkers. De inzet van zogenaamde ‘zelfsturende teams’ is een uitstekende vorm van empowerment en benut het aanwezige potentieel volledig. Management Partners heeft dit al in veel bedrijven aangetoond, dus een brede ervaring in de invoering en begeleiding waardoor al snel geprofiteerd kan worden van de unieke voordelen: snellere afwikkeling van zaken, verantwoording en beslissing op het juiste niveau, een uitstekende motivatie tool, kortere beslissingslijnen, dus per saldo een beter resultaat tegen dezelfde kosten.
Ondernemingsraad
Wanneer uw organisatie 50 of meer medewerkers telt bent u wettelijk verplicht om een Ondernemingsraad in te stellen. Wat betekent dat voor u als bestuurder? Wat mag en kan een OR? Wat is de toegevoegde waarde? Hoe pakken we dat aan?

Management Partners is er van overtuigd dat medezeggenschap in een organisatie via een OR wenselijk is, maar de OR moet dan wel goed voor zijn taken en verantwoordelijkheden zijn toegerust. Een ‘volwassen’ OR heeft en geeft visie op de organisatie en zal dus zowel kritisch, toetsend en opbouwend haar werk doen in het belang van de organisatie.

Dit is een zaak van op te bouwen vertrouwen tussen OR en bestuurder. Dat is niet altijd eenvoudig, al is het maar omdat de samenstelling van de OR wisselt. U kunt een ondernemingsraad ervaren als een luis in de pels óf als een waardevolle sparring partner.

Management Partners helpt organisaties bij het instellen en toerusten van een OR. Ook bij (ingewikkelde) advies- of instemmingstrajecten kan MP adviseren, zodat u kunt zeggen dat uw OR een toegevoegde waarde heeft.

organisatie ontwikkeling 

ManAgement Partners

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'