signatuur

ManAgement Partners

De signatuur van Management Partners staat garant voor een zeer persoonlijke en maatgesneden aanpak. De mensgerichte focus en pragmatische uitvoering van opdrachten zorgen voor een begeleidingspraktijk waarin wordt ‘gewerkt met de organisatie’ in plaats van ‘geschreven over’. De MP Partners zijn meehelpers bij de uitvoering, geen rapportschrijvers.

De advisering is altijd gericht op de pragamatische uitwerking van observaties, voorstellen en wijzigingen in de organisatie en/of organisatiestructuur. Natuurlijk zorgen de MP Partners altijd voor voldoende houvast voor de opdrachtgever om de projecten en processen goed te kunnen blijven monitoren.

signatuur

ManAgement Partners

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'